Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - National Bank of Greece

Eurobank Ergasias S.A.

Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank